Camilla Safety Oy yrityksenä

Camilla Safety Oy on energinen, moderneja turvallisuuskoulutuksia tarjoava kotimainen yritys. Kaikki kouluttajamme ovat alansa ammattilaisia. Olemme ensihoitaja-, palomies- ja poliisitaustaisia kouluttajia.

Opetuksessamme yhdistyy tutkittu tieto ja käytännön kokemus oikeista hätätilanteista. Meillä on oma videotuotanto ja VR-videotuotanto (Virtual Reality -laseilla), joka mahdollistaa osallistujalle laajan ja syvän kokemuksen saamisen koulutuksissamme.

Ensiapukoulutus

Olemme ammatiltamme laillistettuja ensihoitajia/sairaanhoitajia, joilla on pitkä kokemus niin ensiavun opettamisesta kuin ensihoidosta ambulanssissa ja/tai sairaalan päivystyksestä. Meillä on kaikilla SPR:n hyväksymä Ensiavun ja terveystiedon kouluttaja (ETK) -pätevyys ja täytämme STM:n kriteerit ensiapukouluttajan pätevyydestä. Opetamme toimimaan nopeasti ja oikein henkeäuhkaavissa ja arkisemmissakin ensiapua vaativissa tilanteissa.

Paloturvallisuuskoulutus

Olemme palomiehiä pitkällä ammattitaustalla palotorjunnan puolelta. Opetamme käytännönläheisesti toimimaan oikein tulipalotilanteessa käyttäen koulutuksina alkusammutusta, tulityötä ja lisäksi järjestämme työpaikalla turvallisuuskävelyjä ja poistumisharjoituksia.

Uhkatilannekoulutus

Olemme poliisi- ja itsepuolustustaustaisia uhkatilannekouluttajia pitkällä kokemuksella sekä kentältä että rikostorjunnan puolelta. Opetamme toimimaan oikein uhka- ja poikkeustilanteissa, kun kyseessä on äkillisesti tapahtuva henkilöuhka, aggressiivisesti tai uhkaavasti käyttäytyvän henkilön kohtaaminen ja hätävarjelutilanteessa.

Camilla Safetys förstahjälpsteam