1. Rekisterinpitäjä
Camilla Safety Oy Ahkiokatu 2, 20780 Kaarina Puh: 0505898079 Y-tunnus: 2558764-5

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
Camilla Mäkinen
ensiapu@camilla.fi
Puh: 0505898079

3. Rekisterin käyttötarkoitus
Yhteystietolomakkeeseen tai chattiin täytetyt tiedot välittyvät sähköpostilla Camilla Safetylle, jotta voimme olla yhteydessä asiakkaan toiveiden mukaan tai lähettää tarjous.

4. Rekisterin sisältämät tiedot
Camilla Safetylle välittyy asiakkaan antamat yhteystiedot, kuten nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, sekä kurssitilaukseen tai tarjouspyyntöön antamansa tiedot, kuten toivottu kurssityyppi, toivottu ajankohta ja arvio osallistujamäärästä.

5. Tietojen säilytysaika
Tiedot tallentuvat Camilla Safetyn asiakasrekisteriin ja säilytetään asiakassuhteen hoitamisen vuoksi. Asiakas voi erikseen pyytää, että hänen tiedot poistetaan asiakasrekisteristä.

6. Tietojen luovutus
Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

7. Rekisterin suojauksen periaate
Rekisteritietoja ei säilytetä muussa kuin sähköisessä muodossa. Rekisteri on suojattu salasanoilla. Vain Camilla Safetyn organisaatiossa työskentelevillä on pääsy rekisteriin, mikäli heidän työnkuva edellyttää rekisterin käsittelyä. Kaikki rekisteriä käsittelevät henkilöt ovat sitoutuneet huolellisuuteen aineiston hallinnassa.

8. Tarkastusoikeus
Yhteydenottolomakkeella tai chatin kautta lähettäneellä henkilöllä on oikeus tietojensa tarkastukseen korvauksetta kerran vuodessa. Henkilön tulee esitettävä tästä kirjallinen ja omakätisesti allekirjoitettu tai vastaavalla tavalla varmennettu pyyntö rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle.

9. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Tiedonkorjaamispyynnöt on osoitettava rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle.