1. Rekisterinpitäjä
Camilla Safety Oy
Ahkiokatu 2, 20780 Kaarina
Puh: 0505898079
Y-tunnus: 2558764-5

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
Camilla Mäkinen
ensiapu@camilla.fi
Puh: 0505898079

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus
Keräämme henkilötietoja, kun olet yhteydessä meihin verkkosivujemme kautta tai muulla tavoin tai kun osallistut Camilla Safety Oy:n järjestämälle kurssille.

Henkilötietoja käytetään vain siihen tarkoitukseen, johon ne on luovutettu esimerkiksi asiakassuhteen hoitoon tai kurssin osallistumistietojen säilyttämiseksi ja kurssitodistuksen lähettämiseksi.

4. Rekisterin sisältämät tiedot
Camilla Safetylle välittyy antamasi yhteystiedot, kuten nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, sekä mahdolliset muut tiedot, kuten kurssitilaukseen tai tarjouspyyntöön liittyvät tiedot.

5. Tietojen säilytysaika
Tiedot tallentuvat Camilla Safetyn asiakasrekisteriin ja säilytetään asiakassuhteen hoitamisen vuoksi. Asiakas voi erikseen pyytää, että hänen tiedot poistetaan asiakasrekisteristä.

6. Henkilötietojen jakaminen kolmansille osapuolille
Tietoja ei jaeta kolmansille osapuolille muuten kuin, jos se on käsittelytarkoituksen täyttämiseksi tarpeellista.

7. Alihankkijoiden ja yhteistyökumppaneiden käyttö
Käytämme palvelutuotannossa yhteistyökumppaneita, jotka saattavat käsitellä henkilötietoja puolestamme. Jotkin kumppaneistamme ja osa meille työskentelevistä palveluntarjoajista toimivat tai heillä voi olla pääsy henkilötietoihin Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolella, joten heidän käsittelynsä yhteydessä tapahtuu henkilötietojen siirto ETA-alueen ulkopuolelle. Näissä tapauksissa huolehdimme tarvittavista suojatoimenpiteistä ja toteutamme tarvittavassa laajuudessa lisätoimia henkilötietojen suojaamiseksi sovellettavan lainsäädännön vaatimalla tavalla.

8. Rekisterin suojauksen periaate
Asiakassuhteeseen liittyviä tietoja säilytetään siihen asti, kun ne ovat asiakassuhteen hoitamisen kannalta tarpeellisia. Kurssien osallistujatietoja säilytetään koulutuksen voimassaoloajan + 1 vuosi. Voit koska vain pyytää, että tietosi poistetaan rekistereistä.

9. Rekisteröidyn oikeudet
Sinulla on oikeus:
Saada tietää mitä henkilötietoja sinusta on talletettu
Antaa tai perua suostumus henkilötietojen käsittelyyn
Tulla unohdetuksi
Vaatia tietojesi korjaamista

Pyyntö tulee esittää kirjallisesti omakätisesti allekirjoitettuna tai vastaavalla tavalla varmennettuna rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle.