VirtuAid® kokemukset

Virtuaalitodellisuus (Virtual Reality, VR) antaa mahdollisuuden kokea toimintaa hätätilanteessa, turvallisesti omalta tuolilta.

Miten VR-lasit toimivat

VR-lasit on laite, joka puetaan päähän. Lasit peittävät koko näkökentän ja mahdollistavat 360-asteisen ympäristön. Katsoja näkee edessään filmin, mutta on ikään kuin itse filmissä mukana. Kun katsoja kääntää päänsä esim. vasemmalle, näkee hän mitä filmissä tapahtuu vasemmalla. Hän voi katsoa 360-astetta ympärilleen. Lasit luovat tuntemuksen, että auttaja on fyysisesti paikalla hätätilantessa.

Katsojan silmien edessä ja 360-astetta hänen ympärillään pyöri video, jossa jotain on tapahtunut tai tapahtuu. Välillä filmi pysähtyy hetkeksi ja auttaja saa mahdollisuuden tehdä päätöksen miten hän etenee tilanteessa. Katsojalla on myös mahdollisuus liikkua tapahtumapaikalla sekä seurata ja havainnoida.

 

Skenaariot

VirtuAid® skenaarioita on useita. Ne on kuvattu Suomen olosuhteissa ja suomenkielellä antaen katsojalle kokemuksen mahdollisimman todenmukaisesta hätätilanteesta. Skenaarioiden kestot ovat 5-15 minuuttia.

Millä kursseilla saa lasit käyttöönsä

VirtuAid® VR-lasit voi saada käyttöönsä kaikilla Camilla Safetyn ensiapukursseilla. Alkusammutus- ja uhkatilannekursseihin on skenaariot tekeillä.

 

Tutustu kurssivalikoimaan tästä

VirtuAid kuva