Tajuton kylkiasentoon vai leuan kohottaminen?

Tajuttomalla tarkoitetaan henkilöä, joka ei herää herättelystä huolimatta, mutta hengittää normaalisti (ilmavirtaus tuntuu, hengitys on rauhallinen, hengitys ei ole äänekästä, autettava suu ei haukkoa henkeä).

Miten hengitys turvataan?

Tajuttoman hengityksen turvaamisen keinot ovat:

  • kääntää autettava kylkiasentoon
  • painaa toisella kädellä autettavan otsasta ja nostaa toisella kädellä leuan kärkeä, ja pitää autettavan päätä taaksepäin kallistuneena

Kumpi keino on parempi?

Euroopan elvytysneuvosto ERC julkaisi vuonna 2017 tutkimuksen, jossa tutkittiin vähentääkö kylkiasento elvytyksen aloittamista, mikäli autettava menee yhtäkkiä elottomaksi.

Tutkimuksen kohderyhmä oli yliopisto-opiskelijoita, joita oltiin jo aiemmin koulutettu elvyttämään. Elvytyksen kertauskurssilla opiskelijat jaettiin kahteen ryhmään. Toiselle ryhmälle (A-ryhmä) opetettiin tajuttoman kääntäminen kylkiasentoon ja toiselle ryhmälle (B-ryhmä) tajuttoman pään kallistaminen ja leuan koholla pitäminen.

Tutkimuksen tulos

Viikon kuluttua kertauskurssista tehtiin tutkimus, jossa oikeaa henkilöä käyttäen (simuloitu tilanne) kuului todeta tajuttomuus, turvata hengitys ja seurata potilaan vointia 2 minuutin ajan.

Tutkimuksessa vain noin puolet (52%) A-ryhmän osallistujista (olivat oppineet tajuttoman kääntämistä kylkiasentoon) huomasi autettavan hengityksen loppuneen 2 minuutin sisällä. B-ryhmään osallistuneista eli tajuttoman leuan jatkuvaa kohottamista oppineista peräti 82% totesivat hengityksen loppuneen ja osasivat aloittaa elvytyksen ajoissa.

Tutkimuksen tulos oli, että kylkiasento vähensi hengityksen seuraamista. Tämä pidensi hengityksen loppumisen toteamista ja näin ollen pidensi elvytyksen aloittamista elottomaksi menneellä autettavalla.

ERC toteaa, että:

Kylkiasennossa olevan autettavan hengitystä tulee seurata jatkuvasti vähintään 1 minuuin välein ja tekniikan parantamista tulee tutkia.

Mitä sinä voit tehdä?

Harjoitella. Ja opettaa eteenpäin.

Hengityksen turvaaminen kylkiasennolla on yksi tärkeimmistä hätäensiaputoimenpiteistä, jota on myös helppo opettaa eteenpäin muille. Milloin sinä viimeksi harjoittelit kylkiasentoon kääntämistä ja hengityksen seuraamista? Jos siitä on kulunut yli 3 kk, harjoittele tänään työkaverin tai lähiomaisen kanssa.

Harjoitelkaa myös hengityksen seuraamista kylkiasentoon kääntämisen jälkeen. Voit harjoituksessa asettaa kämmenselän tai posken aivan autettavan suun ja nenän eteen. Huomaatko, jos/kun hengitys lakkaa?

Kylkiasentoon kääntämisen ohjeet ovat alla olevassa kuvassa:

Kylkiasento, ohjeet

Ja suosittele ensiapukurssin käymistä myös työkavereillesi.

tajuton_mahallaan

Tajuton voi menehtyä väärässä asennossa