Elvytysohjeet COVID-epidemian aikana

Elvytyksen tarkoitus on rintakehän paineluilla ja puhalluksilla kierrättää happipitoista verta lähinnä aivosoluihin, jotta ne pysyvät hyvässä voinnissa odotellessa defibrillaattorin saapumista paikalle ja sen myötä sydämen käynnistymistä. Laadukkaaseen elvytykseen kuuluu siis painelu, puhallukset ja defibrillointi.

 

Miten COVID-19 vaikuttaa elvytykseen?

Koronavirus on potentiaalisesti tappava tauti, joka leviää mm. hengitysteitse. Näin ollen auttajan turvallisuuden vuoksi on lanseerattu muuttuneet toimintatavat COVID-epidemian aikana. Suositellaan, että:

  • hengitystä ei tarkastella perinteisin keinoin (eli ei aseteta omaa poskea autettavan suun ja nenän eteen),
  • elvytys suoritetaan pelkillä paineluilla ja defibrilloinnilla (eli puhallukset jätetään pois) ja
  • elottoman kasvot peitetään esim. vaatteella, jotta vältetään paineluiden aiheuttamien aerosolien siirtymistä ympäröivään ilmaan.

Muista siis aina oma turvallisuus ensiavun antajana, mutta muista myös auttaa.

Elvytys

Elvytys COVID-epidemian aikana